Birkeland Musikkorps

OM KORPSET


Birkeland Musikkorps er et korps som holder til på Birkeland. Korpset har en lang og stolt historie, og har vært en viktig del av det lokale kulturlivet i flere tiår. Vi spiller og bidrar til å spre musikkglede til mange mennesker!

Korpset består i dag av rundt 30 musikanter i alderen 10-23 år, og har et bredt repertoar som spenner fra klassisk musikk til pop, jazz og selvfølgelig marsjer. Birkeland Musikkorps er også kjent for å være et svært sosialt korps, og det arrangeres jevnlig sosiale aktiviteter for medlemmene.

I tillegg til å delta på lokale arrangementer og konserter, har Birkeland Musikkorps også deltatt på flere nasjonale og internasjonale musikkonkurranser. Korpset har gjennom årene vunnet flere priser og utmerkelser for sin musikk, og har i flere år vært anerkjent som et av de beste korpsene i sitt distrikt.

I dag er vi mer opptatt av å glede lokalmiljøet og spiller mest i bygda.


HISTORIE

Korpset ble startet 20. januar 1946 av Knut Knutson. Målet hans var å starte et rekrutteringskorps til Birkenes Hornmusikk. I stedet ble det fort, grunnet sin popularitet, utviklet til å bli et eget selvstendig korps med navnet Birkeland Guttemusikkorps. Som navnet tilsier, var det da bare gutter som skulle gå i korps. Korpset ble svært populært og fikk stadig flere medlemmer.

I 1958 startet det også jenter i korpset, og i 1978 byttet korpset navn fra "Birkeland Guttemusikkorps" til "Birkeland Musikkorps". I 1981 var korpset så stort at det måtte lages et Juniorkorps og et eget Hovedkorps. I de påfølgende årene ble korpset mer og mer populært. Det tok ikke lang tid før Birkeland var ledende innefor korpskultur og fikk navnet "Korpsbygda". Opp gjennom tidene har korpset vært med på mange arrangementer over hele landet. Korpset har også vært på festivaler i Europa.


Senere på 2000 tallet når sosiale medier slo inn for fullt, begynte antall medlemmer i ulike barne- og ungdomsaktiviteter landet over å synke. Dette gjaldt også for korpsene på Birkeland. I 2014 ble det bestemt at Juniorkorpset og Hovedkorpset skulle slås sammen til ett Hovedkorps. Etter sammenslåingen har medlemstallet holdt seg stabilt. I 2021 feiret korpset 75-årsjubileum med en storslått korpsfest hvor den innholdsrike historien til korpset ble hedret.


Vi gleder oss til å fortsette historieboka i mange år fremover!


I forbindelse med 75-årsjubileet, gav korpset ut en historiebok. Denne er det fortsatt mulig å kjøpe ved å kontakte korpset.